NBS Kosmetyka Profesjonalna jest Niepublicznym Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego, wpisanym do Rejestru Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych. Uczestnikom kursów i szkoleń wydajemy zaświadczenia o ich ukończeniu, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.